Verfspuitbus edding 5200 permanent spray mat mellow mint

Productinformatie
* Weg met verfblikken en kwasten!
* Met de hoogwaardige acryllakken van edding kunnen vrijwel alle oppervlakken snel en eenvoudig worden gerenoveerd, gerestaureerd en creatief gedecoreerd.
* Bijvoorbeeld: glas, metaal, hout, kunststof, piepschuim, papier, behang, linnen, keramiek, steen, manden en nog diverse andere materialen.
* Deze superieure spuitlakken vallen op door de uitzonderlijk hoge dekking; de lakken drogen extreem snel en zijn - zowel binnen als buiten - duurzaam.
* Bovendien zijn de lakken opvallend economisch; afhankelijk van de kleur zijn de lakken van edding tweemaal zo royaal als traditionele spuitlakken.
* Geef nú kleur aan je ideeën: Met 30 intense standaard- en modekleuren, verkrijgbaar in handige bussen van 200 ml.
* Gevarenaanduidingen;
* H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
* H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsaanbevelingen;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
* P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
* P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
* P260 Spuitnevel niet inademen.
* P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
* P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. 1 stuk
Productinformatie
* Weg met verfblikken en kwasten!
* Met de hoogwaardige acryllakken van edding kunnen vrijwel alle oppervlakken snel en eenvoudig worden gerenoveerd, gerestaureerd en creatief gedecoreerd.
* Bijvoorbeeld: glas, metaal, hout, kunststof, piepschuim, papier, behang, linnen, keramiek, steen, manden en nog diverse andere materialen.
* Deze superieure spuitlakken vallen op door de uitzonderlijk hoge dekking; de lakken drogen extreem snel en zijn - zowel binnen als buiten - duurzaam.
* Bovendien zijn de lakken opvallend economisch; afhankelijk van de kleur zijn de lakken van edding tweemaal zo royaal als traditionele spuitlakken.
* Geef nú kleur aan je ideeën: Met 30 intense standaard- en modekleuren, verkrijgbaar in handige bussen van 200 ml.
* Gevarenaanduidingen;
* H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
* H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsaanbevelingen;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
* P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
* P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
* P260 Spuitnevel niet inademen.
* P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
* P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. 1 stuk