mvo duurzaamheid

Bij Igepa geloven we in de toekomst! Daarom hebben we 3 hefbomen gedefinieerd om onze ambities te realiseren: Diversificatie, Digitalisering en Duurzaamheid. Onze 3 D’s, die ervoor moeten zorgen dat onze rendabele onderneming fit blijft de komende jaren en klaar is voor de vele uitdagingen die de toekomst voor ons in petto heeft.

Duurzaam-heid


It's in our nature


Wat doet Igepa?


Igepa en duurzaamheid

Geen loze beloften en omschrijvingen, maar concrete voorbeelden typeren duurzaamheid binnen de werkwijze en bedrijfscultuur van Igepa.

Igepa onderschrijft heel sterk de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Wat doet Igepa zelf?

Milieulabels


Paper is Nature

Igepa is initiatiefnemer van het project Paper is Nature. Dit heeft tot doel heel wat misvattingen uit de weg te ruimen. 

Natuurlijk staat de natuur onder druk maar papier is daar NIET de oorzaak van. Integendeel, in Europa wordt er meer bos aangeplant dan dat er verdwijnt. Als er bossen verdwijnen is dit vooral door overmatige landbouw en commerciële doeleinden.

Paper is Nature website


Maak kennis met onze Ecobuddy

De Ecobuddy streeft samen met ons naar een betere papierrecuperatie. Het principe: uw medewerkers verzamelen hun oud papier in de kleine Ecobuddy’s en maken die leeg in de grote versie van de Ecobuddy. Als de grote doos vol is, geeft u ons een seintje, en wij engageren ons om die terug mee te nemen wanneer we komen leveren. 

Van het oud papier wordt nieuw, 100% gerecycleerd papier gemaakt. Zo helpen wij u recycleren zonder extra vrachtwagenkilometers… en dus zonder extra CO2-uitstoot.

Contacteer ons voor meer info

Igepa en Scania maken Gent duurzamer en stiller

Trots stellen we onze eerste plug-in hybride elektrische vrachtwagen voor. Deze vrachtwagen wordt exclusief in Gent ingezet om onze vele klanten op een groene en stille manier te beleveren. Dit weerspiegelt zich ook in het design van de vrachtwagen waar de Gentse skyline prominent aanwezig is. 

Het beste van twee werelden: elektrisch rijden we groen en stil in de stad; buiten de stad rijden we indien nodig op diesel om langere afstanden af te leggen.

Scania's hybride-elektrische technologie biedt de perfecte combinatie van efficiëntie en milieuvriendelijkheid en past perfect in de visie van Igepa die duurzaamheid hoog in het vaandel voert.

Igepa duurzaamheidsverslag 2023

Sinds enkele jaren hebben we duurzaamheid opgenomen als één van de pijlers binnen onze strategie van de drie D’s, nl. Diversificatie, Digitalisering en Duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een concurrentieel voordeel zal creëren voor bedrijven die er vol op inzetten, en dat deze bedrijven ook steeds beter zullen presteren. Als één van de spelers binnen een sector met een grote invloed op de grondstoffen van onze planeet, dienen we onze rol daarin op te nemen. 

Deze strategische focus op duurzaamheid is volgens ons ook cruciaal om toekomstbestendig te zijn op het gebied van financiering, rapportering en regelgeving, maar ook om het welzijn van werknemers te verbeteren en ons te bestendigen als aantrekkingspool voor toekomstige talentvolle medewerkers. Ons engagement gaat verder dan alleen woorden. We zijn in 2018 bewust begonnen met verschillende losse initiatieven die nu systematisch steeds meer gestructureerd en bestendigd worden. Wij zijn vastbesloten om ownership en kennisopbouw over duurzaamheid te ontwikkelen binnen Igepa door middel van opleiding en bewustmaking van onze medewerkers. Maar we willen ook onze externe partners zoals u op de hoogte brengen van onze initiatieven via onder andere dit duurzaamheidsverslag

We werken in overeenstemming met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad en inspiratie voor onze acties, en streven daarmee naar een betere, meer inclusieve en toekomstbestendige wereld.

Duurzaamheidsverslag 2023Proefproject recyclage van polypropyleen platen

Naast het organiseren van circulaire stromen voor onze papierproducten, o.a. door middel van ons Ecobuddy project,  zetten we ook hard in op het zoeken naar oplossingen om de circulariteit van andere afvalstromen te verbeteren en te organiseren. 

Omdat afval niet bestaat!

Midden 2022 gingen we van start met een proefproject i.s.m. enkele van onze klanten en Vanheede Environment Group om afvalresten van polypropyleen bij onze klanten op te halen, te verzamelen en samen met Vanheede Environment Group opnieuw te verwerken tot nieuwe basisgrondstoffen in de vorm van granulaten. 

Deze kunnen dan circulair ingezet worden om nieuwe polypropyleen platen te maken.

Bekijk de video en ontdek hoe het proces verloopt: van gebruik, over ophaling tot verwerking.

Papier en milieu

Hoe wordt papier gemaakt?

Papier wordt overwegend gemaakt van bomen. Enkele kanttekeningen:

  • Papier kan je in principe maken van elk product waaruit je cellulosevezels kan halen. Je kan dus net zo goed papier maken uit maïs, suikerriet, bamboe, oud papier enzovoort. Het rendement van hout ligt echter veel hoger dan van eender welk ander product. Hout is dus de meest ‘efficiënte’ papiergrondstof.
  • Enkel hout dat niet bruikbaar is voor constructie en verpakking gaat naar de papierindustrie: boomkruinen, uitdunningshout, afval van houtzagerijen, kreupelhout enzovoort. Papier maken is dus eigenlijk afval verwerken.
  • Voor papierproductie komen enkel ‘zachte’ houtsoorten in aanmerking: naaldbomen en loofbomen. Tropisch hardhout is niet bruikbaar.
  • Papier kan je tot zeven keer toe in zijn oorspronkelijke vorm recycleren. Papier is dus een duurzaam product bij uitstek. Het is het enige materiaal dat tegelijk eindproduct én grondstof is.
  • Papier stimuleert dus duurzaam bosbeheer. Door de papierindustrie is het bosareaal gedurende de voorbije decennia dan ook toegenomen.

Het evenwicht tussen papier en milieu

Papierfabrieken controleren hun productieproces zeer sterk, zowel vanuit ecologisch als vanuit economisch perspectief. Daartoe onderschrijven ze milieuzorgsystemen zoals bv. ISO 14001 en EMAS. Deze beschrijven eerst en vooral hoe een bedrijf zijn emissies moet bepalen. Vervolgens geven ze ook aan op welke punten er gewerkt kan worden aan continue verbetering.

 Milieuorganisaties, overheid en boseigenaren hebben in de loop der jaren diverse initiatieven gelanceerd om de toekomst van de bossen te verzekeren. Iedereen wint tenslotte bij een duurzaam bosbeheer dat rekening houdt met de verschillende ecologische, sociale en economische belangen.

De papierindustrie heeft op vrijwillige basis heel wat inspanningen geleverd. Het bos is namelijk de voornaamste bron van grondstoffen voor de sector. Om deze bekommernis en alle inspanningen ook zichtbaar te maken voor het grote publiek ondersteunt de papierindustrie de boscertificatie.

Het belang van certificatie

Boscertificatie geeft de garantie dat het hout dat gebruikt wordt voor papierproductie afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Certificaten beschermen daarmee niet alleen het milieu maar ook de consument door hem te informeren over de herkomst van de producten die hij aankoopt. Duurzaamheid wordt gemeten middels een aantal concrete ecologische, sociale en economische criteria. 

In België worden twee certificatiesystemen gebruikt: FSC® en PEFC®. Beide systemen zijn evenwaardig en draaien in essentie om traceerbaarheid.

  • FSC (Forest Stewardship Council) is een krachtenbundeling van milieuorganisaties. Voor meer info, zie www.fsc.org
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifcation) werd in het leven geroepen door de verschillende boseigenaren. Voor meer info, zie www.pefc.org

Igepa beschikt over een uitgebreid assortiment FSC- en PEFC-gecertificeerde papieren. Igepa is daarenboven als organisatie ook FSC- en PEFC-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we garant staan voor de traceerbaarheid van het verdeelde papier. Tot slot helpen we ook onze klanten die zich willen certificeren. 

Indien u interesse hebt, kan u ons contacteren via [email protected].

Certificaten downloaden