Lijmverwijderaar tesa® 200ml

Productinformatie
* tesa® Remover Spray is ideaal voor het verwijderen van kleef- en lijmresten.
* Onder andere geschikt voor het verwijderen van lijmresten op plastic, glas en metallen oppervlakken.
* Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten van de meeste tapes. Eenvoudig verwijderen van stickers en labels. Verwijdert ook resten van vet, teer, kunstharsen en andere vlekken.
* Verdampt zonder residu achter te laten.
* Heeft een aangename geur.
* Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en LIMOMENE.
* Vrij van siclicone* Inhoud 200ml.
* Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
* Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport.
* Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
* Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
* Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
* Gevarenaanduiding;
* H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
* H280 "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."
* H304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
* H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
* H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
* H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." 1 spuitbus x 1 stuk
Productinformatie
* tesa® Remover Spray is ideaal voor het verwijderen van kleef- en lijmresten.
* Onder andere geschikt voor het verwijderen van lijmresten op plastic, glas en metallen oppervlakken.
* Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten van de meeste tapes. Eenvoudig verwijderen van stickers en labels. Verwijdert ook resten van vet, teer, kunstharsen en andere vlekken.
* Verdampt zonder residu achter te laten.
* Heeft een aangename geur.
* Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en LIMOMENE.
* Vrij van siclicone* Inhoud 200ml.
* Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
* Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport.
* Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
* Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
* Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
* Gevarenaanduiding;
* H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
* H280 "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."
* H304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
* H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
* H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
* H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." 1 spuitbus x 1 stuk